SZAKTERÜLETEK

Ügyvédi irodánk elsődlegesen a gazdasági- és munkajog, valamint az ingatlanokkal és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogi ügyekben nyújt komplex jogi szolgáltatásokat. Amennyiben az alábbi helyzetek közül bármelyiket aktuálisnak találja, úgy forduljon Irodánkhoz bizalommal!

Munkajog

 • Munkaszerződés, tanulmányi szerződés vagy versenytilalmi megállapodás megkötésén gondolkozik, vagy a meglévő szerződéseit szeretné naprakésszé tenni
 • Új munkarendet (pl. home office vagy hibrid munkavégzés), vagy munkaidő-beosztást kíván bevezetni és szeretne tisztában lenni a szükséges feltételekkel
 • Munkaviszonnyal összefüggésben okozott kára keletkezett, vagy Önnel szemben kívánnak kártérítést érvényesíteni
 • Szervezeti átalakítást, létszámcsökkentést szeretne bevezetni, vagy éppen Ön az, akinek a munkaviszonyát megszüntették

Gazdasági jog

 • Gazdasági társaságot vagy civil szervezetet szeretne alapítani, vagy már meglévő szervezetét kívánja módosítani, megszüntetni
 • Olyan szerződést szeretne alkalmazni az üzleti életben amely leginkább szolgálja a vállalkozása érdekeit jogi és gazdasági szempontból egyaránt
 • Szeretné megtalálni a leghatékonyabb megoldást a késedelmesen vagy nem teljesítő partnereivel szembeni követeléseinek érvényesítése érdekében

Ingatlanjog

 • Ingatlan értékesítése vagy vásárlása, illetve bérbeadása kapcsán szeretne komplex jogi szolgáltatást igénybe venni
 • Osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanja helyzetét szeretné rendezni
 • Ingatlanok telekhatárát szeretné módosítani, ingatlanokat szeretne egyesíteni vagy felosztani
 • Termőföldet szeretne vásárolni, haszonbérletbe venni vagy megosztani

Közbeszerzési jog

 • Közbeszerzési eljáráson szeretne elindulni, de az ajánlati feltételeket indokolatlanul korlátozónak gondolja
 • Ajánlatát érvénytelennek nyilvánították, amellyel Ön nem ért egyet
 • Előzetes vitarendezési kérelmet, jogorvoslati eljárást vagy peres eljárást kíván indítani közbeszerzési jogsértés miatt